زلزله کرمانشاه

زلزله کرمانشاه

شد به آهنگ عجیبی خاک ما زیر و زبر          خانه‌ها لرزید و لرزیدند دل‌ها بیشتر

 تکان ناگهانی تا همیشه خواب کرد              کودکان خفته در گهواره را بار دگر

دست‌های کوچکی از خاک بیرون مانده است              دست‌هایی بر سراست و دست هایی برکمر

 کودکان خانه را جز مرگ، همبازی نماند               باز، بازی می کند داغ عزیزان با جگر

      لحظه لحظه شوق پرواز از زمین تکثیر شد               بس که هرسو ریخت، باقی مانده‌های بال و پر

      داغ‌های باغ سنگین است اما نو به نو               از دل این خاک می‌روید درختی تازه تر

     یک به یک دیوارها افتاد تا هجرت کنیم               از شبِ این چار دیواری به آغوش سحر

                                                                                                                               (میلاد عرفان‌پور)

پیام تسلیت مدیرعامل خاورپژوهش:

یک بار دیگر زلزله ایران را سیاه پوش کرد.

حادثه غم بار زلزله کرمانشاه و جان باختن هموطنان عزیزمان را به ملت ایران بویژه مردم بزرگوار غرب کشور و خانواده های مصیبت دیده تسلیت عرض می نماییم.