کاغذ رول سابلیمیشن | بهترین کاغذ سابلیمیشن | کاغذ Elite

کاغذ رول سابلیمیشن

کاغذ رول سابلیمیشن یکی از مهم ترین عوامل در کیفیت چاپ سابلیمیشن است. میزان انتقال جوهر در زمان عمل ترانسفر ارتباط مستقیم با کیفیت کوتینگ کاغذ سابلیمیشن دارد. انتقال بیشتر جوهر ضمن افزایش کیفیت چاپ ، باعث کاهش مصرف جوهر نیز میشود.

کوتینگ کاغذ رول سابلیمیشن علاوه بر مزیت آن که باعث افزایش انتقال جوهر میشود ، مشکلاتی را نیز ایجاد میکند. با افزایش میزان کوتینگ کاغذ رول سابلیمیشن کیفیت چاپ بهتر میشود. اما در شرایط هوایی گرم و خشک لبه کاغذ  به سمت طرف چاپ شده جمع میشود. این مسئله عمل ترانسفر با پرس تخت را دشوار می کند. البته اگر عمل ترانسفر با کلندر انجام شود مشکل جمع شدن لبه کاغذ را نخواهید داشت. به عبارتی با استفاده از کلندر بدون مشکل از مزیت کوتینگ بهرمند میشوید. اگر شما عمل برگردان یا همان ترانسفر را به صورت شیت انجام میدهید. اگر شما با مشکل جمع شدن کاغذ مواجه هستید لازم است به موارد ذیل توجه داشته باشید.

در بازار فروش کاغذ رول سابلیمیشن با کوتینیگ چسبنده مشاهده شده است. ماهیت این کوتینگ به گونه ایست که در حرارت و هوای گرم و خشک لبه کاغذ جمع نمی شود. اما لازم است بدانید کوتینگ این نوع کاغذ رول سابلیمیشن دارای نوعی ماده چسبنده می باشد که در صورت برخورد با هد چاپگر نازلهای هد مسدود میشود. بر اساس مشاهدات انجام شده این انسداد به سختی باز شده و حتی امکان باز نشدن نازل و از بین رفتن هد نیز وجود دارد. لذا پیشنهاد می کنیم در صورت مشاهده چسبندگی بیش از اندازه در کاغذ رول سابلیمیشن ، از آن استفاده نکنید.

برای حل مشکل جمع شدن کاغذ سابلیمیشن می توانید با یکدستگاه بخور سرد رطوبت هوای کارگاه را افزایش دهید. رطوبت از جمع شدن کاغذ جلوگیری خواهد کرد.

ما کاغذ سابلیمیشن Elite را به عنوان بهترین کاغذ سابلیمیشن به شما پیشنهاد می کنیم.