مدیریت رنگ Color Management با ICC Profile

5/5

مدیریت رنگ ICC Profile

مدیریت رنگ به روشهایی که برای هماهنگ سازی رنگ بین دستگاه های مختلف صورت میگیرد، اطلاق می شود. به عبارتی زمانی که کاربر قصد انتقال تصویر از دستگاهی به دستگاه دیگر دارد ( ICC Profile ) معنا پیدا می کند. این دستگاه ها می توانند دستگاه چاپگر، اسکنر، دوربین دیجیتال، مانیتور، دستگاههای چاپ تجاری و حتی تجهیزات چندرسانه ای باشند.
هدف از مدیریت رنگها حفظ مشخصات اصلی رنگ به هنگام انتقال بین دستگاه های مختلف است. به طور نمونه رنگ انتخاب شده در یک مانیتور امکان دارد در چاپگر به نحوی متفاوت چاپ شود. ICC Profile این امکان را فراهم می سازد که رنگها در یک دستگاه را با حداقل تغییر به دستگاه دیگر انتقال دهید.

قسمتی از تکنولوژی مدیریت رنگها در سیستم عامل نهفته است. همچنین کنسرسیوم بین‌المللی رنگ نیز روش های مختلفی برای مدیریت رنگ معرفی نموده است. کنسرسیوم بین‌المللی رنگ، گروهی است که راهبرد های استاندارد مدیریت رنگها در دنیای تصویر سازی را تنظیم می کند. در مدیریت رنگها از پروفایلهای رنگ با عنوان ICC استفاده می شود. ( پروفایل استاندارد رنگ :  ICC= International Color Consortium ). محتوی این پروفایلها اطلاعات کاملی مبنی بر نوع دستگاهی که کاربر قصد انتقال رنگ به آن دارد را شامل می شود. ICC Profile  برای هر چاپگر با توجه به برند جوهر و کاغذ مصرفی طی انجام کالیبراسیون روی چاپگر به طور اختصاصی ایجاد می شود. از آن پس با استفاده از ICC profile اختلاف رنگ در چاپ به حداقل می رسد.

اکثر افراد برای چاپگر و مواد مصرفی که استفاده می کنند پروفایل اختصاصی ندارند و از پروفایل عمومی استفاده می کنند. شرکت خاورپژوهش به منظور ارتقاء کیفیت در چاپ ، جلب رضایت مشتریان و همچنین خدمت رسانی هر چه بیشتر به کاربران برای تمامی جوهر هایی که این شرکت ارائه می نماید، پروفایل اختصاصی در اختیار کاربران قرار می دهد.