دسته بندی مطالب

تازه ترین اخبار خاورپژوهش

تازه ترین دانستنی ها

مدیریت رنگ Color Management با ICC Profile

5/5

مدیریت رنگ ICC Profile

مدیریت رنگ به روشهایی که برای هماهنگ سازی رنگ بین دستگاه های مختلف صورت میگیرد، اطلاق می شود. به عبارتی مدیریت رنگ ( ICC Profile ) زمانی که کاربر قصد انتقال تصویر از دستگاهی به دستگاه دیگر دارد معنا پیدا می کند. این دستگاه ها میتوانند دستگاه چاپگر، اسکنر، دوربین دیجیتال، مانیتور، دستگاههای چاپ تجاری و حتی تجهیزات چندرسانه ای باشند.
هدف از مدیریت رنگ حفظ مشخصات اصلی رنگ به هنگام انتقال بین دستگاه های مختلف می باشد. به طور نمونه رنگ انتخاب شده در یک مانیتور امکان دارد در چاپگر به نحوی متفاوت چاپ شود. مدیریت رنگها این امکان را فراهم می سازد که رنگها در یک دستگاه را با حداقل تغییر به دستگاه دیگر انتقال داد.

مدیریت رنگ ICC Profile
مدیریت رنگ ICC Profile

قسمتی از تکنولوژی مدیریت رنگ در سیستم عامل نهفته شده است. همچنین کنسرسیوم بین‌المللی رنگ نیز روش های مختلفی را برای مدیریت رنگ معرفی نموده است. کنسرسیوم بین‌المللی رنگ، گروهی است که راهبردهای استاندارد مدیریت رنگها در دنیای تصویر سازی را تنظیم می کند. در مدیریت رنگها از پروفایلهای رنگ با عنوان ICC استفاده می شود. ( پروفایل استاندارد رنگ :  ICC= International Color Consortium ). محتوی این پروفایلها شامل اطلاعات کاملی مبنی بر نوع دستگاهی که کاربر قصد انتقال رنگ به آن دارد می شود. ICC Profile  برای هر چاپگر با توجه به برند جوهر و کاغذ مصرفی طی انجام کالیبراسیون روی چاپگر به طور اختصاصی ایجاد میشود. از آن پس با استفاده از ICC profile اختلاف رنگ در چاپ به حداقل می رسد.

در حال حاضر برای هیچ یک از جوهر های موجود در بازار ICC Profile اختصاصی ارئه نمی شود. شرکت خاورپژوهش به منظور ارتقاء کیفیت در چاپ ، جلب رضایت مشتریان و همچنین خدمت رسانی هر چه بیشتر به کاربران برای تمامی جوهر هایی که این شرکت ارائه می نماید پروفایل اختصاصی ساخته و در اختیار کاربران قرار میدهد.

مدیریت رنگ ICC Profile