جوهر سابلیمیشن با کیفیت چه مولفه هایی دارد

5/5

جوهر سابلیمیشن با کیفیت چه مولفه هایی دارد؟

جوهر سابلیمیشن با کیفیت به زبان ساده جوهری است که خروجی چاپ پرنگ تری داشته باشد و هدگرفتگی نیز نداشته باشد. قدرت پر رنگ بودن جوهر با یک چاپ مشخص می شود. اما هد گرفتگی به مرور اتفاق می افتد. زمانی متوجه هد گرفتگی می شویم که هد آسیب دیده است. لذا لازم است برای انتخاب جوهر سابلیمیشن با کیفیت شناخت بیشتری در مورد ساختار جوهر سابلیمیشن داشته باشیم.

دانسیته یا چگالی جوهر چیست؟

نسبت رنگدانه به مایع حلال جوهر را دانسیته جوهر می گوییم. جوهر سابلیمیشن با رنگدانه کم را Low density و جوهر سابلیمیشن با رنگدانه بیشتر را High density می گوییم. اگر چه جوهر سابلیمیشن High density  چاپ پر رنگ تری دارد، اما نمی توانیم هر جوهر High density  را جوهر سابلیمیشن با کیفیت تلقی کنیم. خیلی از جوهر های سابلیمیشن High density باعث هد گرفتگی می شوند. لذا موله مهم تر برای جوهر سابلیمیشن ویسکوزیته آن است.

ویسکوزیته جوهر چیست؟

میزان مقاومت به حرکت و جاری شدن جوهر را ویسکوزیته جوهر می گوییم. هر چه ویسکوزیته جوهر پایین تر باشد، جوهر راحتر و سریعتر جاری می شود. مهمترین مولفه در جوهر سابلیمیشن با کیفیت ویسکوزیته کمتر است. رنگدانه بیشتر در جوهر سابلیمیشن High density سبب می شود ویسکوزیته جوهر بیشتر شود و جوهر مقاومت بیشتری برای حرکت داشته باشد. یکی از دلایل هدگرفتگی در جوهر سابلیمیشن High density ویسکوزیته بالا است.

جوهر سابلیمیشن High density با ویسکوزیته استاندارد

در جوهر سابلیمیشن دو ماده گلسترین و دیسپرسور وجود دارد. گلسترین باعث روانتر حرکت کردن جوهر می شود. همچنین ماده دیسپرسور باعث پراکندگی یکنواخت رنگدانه در سطح جوهر می شود و از ته نشین و تجمع رنگدانه در یک قسمت جلوگیری می کند. کیفیت مواد اولیه در ویسکوزیته جوهر تاثیر بسیار دارد. تولید کنندگان معتبر با استفاده از بهترین مواد اولیه گلسترین و دیسپرسور جوهر سابلیمیشن با کیفیت High density و با ویسکوزیته استاندارد تولید می کنند. جوهر سابلیمیشن pixel و InkTec تولید کشور کره جنوبی و از جوهرهای با دانسیته بالا اما با ویسکوزیته استاندارد هستند.با استفاده از این جوهرها چاپ پررنگ و با کیفیت را بدون هد گرفتگی تجربه کنید.