رول سابلیمیشن با قیمت رقابتی

رول سابلیمیشن با قیمت رقابتی

کاغذ رول سابلیمیشن با قیمت رقابتی در گرماژ و عرض های مختلف را از ما بخواهید.
مجموعه کامل از کاغذ رول سابلیمیشن برای تمامی دستگاه های چاپ  در خاورپژوهش عرضه می شود.

کاغذهای جدید دیگر در راه است. با ما از تنوع کاغذ بهره مند شوید.

اول تست کنید بعد خرید کنید.

ارسال کاغذ نمونه برای تست       ➡ ➡ 

خرید روی پالت تخفیف ویژه دارد. ➡ ➡

ردیفشرح کالاعرض رولگرماژمتراژ
۱رول Transfer۱۶۲سانت۴۰گرم۳۰۰ متر
۲رول سابلیمیشن عالی۱۶۲سانت۳۵گرم۲۰۰ متر
۳رول سابلیمیشن عالی۱۶۲سانت۴۵گرم۲۰۰ متر
۴رول سابلیمیشن عالی ۵۵۷۱۶۲سانت۵۵گرم۲۰۰ متر
۵رول سابلیمیشن۱۶۲سانت۵۰گرم۲۰۰ متر
۶رول سابلیمیشن۱۴۵سانت۵۰گرم۲۰۰ متر
۷رول سابلیمیشن۱۶۲سانت۵۷گرم۲۰۰ متر
۸رول سابلیمیشن۱۶۲سانت۶۲گرم۲۰۰ متر
۹رول سابلیمیشن New۱۲۵سانت۷۵گرم۱۰۰ متر
۱۰رول  سوپرسابلیمیشن mide in korea ۶۰سانت۱۰۰گرم۱۰۰ متر
۱۱رول  سوپرسابلیمیشن mide in korea ۱۴۰سانت۷۵گرم۱۰۰ متر
۱۲رول  سوپرسابلیمیشن mide in korea ۱۶۰سانت۱۰۰گرم۱۰۰ متر