قیمت کاغذ سابلیمیشن

قیمت کاغذ سابلیمیشن رابطه مستقیم با کیفیت کوتینگ و گرماژ کاغذ دارد. همچنین قیمت کاغذ سابلیمیشن بخش اعظم هزینه چاپ سابلیمیشن را به خود اختصاص می دهد. بدون شک برای کاهش هزینه چاپ لازم است برای خرید کاغذ سابلیمیشن بررسی بیشتر داشته باشیم.

همانطور که در مطالب قبلی به دفعات به این موضوع اشاره کردیم، برای انتخاب کاغذ سابلیمیشن و جوهر سابلیمیشن رابطه متقابل و مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر اگر جوهر سابلیمیشن مورد نظر با دانسیته کم باشد، ضرورت دارد از کاغذ سابلیمیشن با کوتینگ قوی تر و گرماژ بالاتر استفاده کنیم. همچنین اگر جوهر سابلیمیشن با دانسیته بیشتر مورد نظر باشد، می توانیم بدون افت کیفیت چاپ از کاغذ سابلیمیشن با گرماژ کمتر استفاده کنیم.

در نتیجه انتخاب جوهر سابلیمیشن با دانسیته بالا امکان مدیریت قیمت خرید کاغذ سابلیمیشن را میسر می کند. با مدیریت قیمت کاغذ امکان کاهش هزینه چاپ نیز میسر می شود.

چرا برای استفاده از جوهر دانسیته پایین ضرورت دارد از کاغذ سابلیمیشن گرماژ بالا و کوتینگ بیشتر استفاده شود؟

برای چاپ با کیفیت لازم است رنگدانه بیشتری روی پارچه منتقل شود. لذا در صورتی که جوهر سابلیمیشن مصرفی رنگدانه کمتری داشته باشد، لازم است پاشش جوهر را برای چاپ باکیفیت بیشتر کنیم. همچنین پاشش بیشتر جوهر سابلیمیشن روی کاغذ ایجاب می کند از کاغذ سابلیمیشن ضخیم تر و با کوتینگ بیشتر استفاده کنیم تا در برابر حجم زیاد جوهر ماهیت خود را حفظ نماید و بیش از حد خیس نشود. خیس شدن بیش از حد کاغذ سابلیمیشن باعث از بین رفتن قدرت انتقال جوهر در کاغذ سابلیمیشن می شود و کیفیت چاپ را کاهش می دهد.

پیشنهاد می کنیم  روش های مدیریت هزینه چاپ سابلیمیشن را مطالعه کنید.

ادامه مطلب

نمایش 1–16 از 32 نتیجه