5/5

هد گرفتگی در سابلیمیشن

شاید شما هم با مشکل هد گرفتگی در سابلیمیشن مواجه و مستاصل شده باشید. با تغییر فصل و ورود به فصلهای گرم  و خشک سال هد گرفتگی نیز بیشتر می شود. با توجه به میزان رطوبت و دمای کارگاه میزان هد گرفتگی در سابلیمیشن نیز متفاوت خواهد بودجوهر اولین احتمال در زمان هد گرفتگی است که نظر بیشتر افراد را به خود جلب می کند.

البته این احتمال همیشه وجود دارد، جوهر نامرغوب باشد و باعث هد گرفتگی شود. اما اگر از اصالت جوهر اطمینان دارید باید عوامل دیگر را بررسی نمایید. جوهرهایی که اصالت ندارند در کارگاه های کوچک تولید می شوند. این احتمال وجود دارد که در هر بار تولید کیفیت آن متفاوت باشد. جوهر با اصالت در کارخانه های مجهز تولید می شود و قطعا دارای ثبات بهتری است. ما جوهر سابلیمیشن InkTec را به عنوان بهترین جوهر سابلیمیشن و با اصالت به شما پیشنهاد می کنیم.

علاوه بر کیفیت جوهر عوامل متعدد دیگری وجود دارد که سبب هد گرفتگی می شود. در این مقاله قصد داریم با فرض اینکه دستگاه چاپ و هد دستگاه سالم است. همچنین جوهری که استفاده می کنید نیز جوهر با اصالت و مرغوب است، به سایر عوامل هد گرفتگی بپردازیم.

تبخیر جوهر در مخزن دستگاه چاپ

گاهی به دلیل رکود بازار یا تعطیلی، دستگاه چاپ ساعات کمتری کار می کند و جوهر کمتری مصرف می شود. در اینصورت جوهرهای داخل مخزن دستگاه، برای چندین روز متمادی در مخزن باقی می ماند. با توجه به اینکه درب مخازن جوهر دستگاه چاپ گاز بند نیست علیرغم بستن درب مخزن، جوهر داخل مخازن شروع به تبخیر می کند. تبخیر تدریجی جوهر سبب افزایش غلظت جوهر و در نتیجه هد گرفتگی می شود. همچنین تداوم این روند سبب خرابی هد دستگاه خواهد شد. لذا پیشنهاد می شود، هر زمان کار چاپ انجام نمی دهید و دستگاه خاموش است با گذاشتن کیسه فریز چندلایه و سپس بستن درب مخزن از تبخیر جوهر جلوگیری نمایید.

دما و رطوبت هوای کارگاه ، درمان هد گرفتگی

تامین دما و رطوبت مطلوب هوای کارگاه امری ضروری می باشد. در استانهایی که هوای گرم و خشک دارند، مشکل هد گرفتگی بیشتر به چشم می خورد. همچنین کارگاه هایی که دستگاه کلندر و یا پرس تخت با دستگاه چاپ در یک محل قرار دارند، با مشکل هد گرفتگی مواجه می شوند. در فصول گرم و خشک سال مشکل هد گرفتگی در سراسر کشور رایج می شود. برای رهایی از هد گرفتگی در سابلیمیشن، یک دستگاه دما سنج و رطوبت سنج و همچنین دستگاه بخور سرد برای تامین رطوبت کافی لازم است. پیشنهاد می کنیم کارگاه چاپ و محل دستگاه چاپ را از سایر بخشها ایزوله نمایید.

در برخی از کارگاه های چاپ،  برای تامین دمای مناسب هوا از کولر گازی استفاده می شود. اگر چه کولر گازی می تواند دمای مطلوبی را ارائه نماید اما سبب کاهش شدید رطوبت هوا می شود. لذا بهتر است برای تامین دمای مناسب از کولر آبی استفاده شود.

در پایان استفاده از جوهر با اصالت و مرغوب ، سرویس و نگهداری مناسب دستگاه و همچنین دما و رطوبت مناسب را برای سلامت هد دستگاه و رهایی از هد گرفتگی به شما یادآور می شویم.